Algemene voorwaarden

Voor een optimale dienstverlening heeft Lipedema Coach onderstaande voorwaarden opgesteld. Alle cliënten en bezoekers van Lipedema Coach verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden. Onze openingstijden zijn enkel op afspraak. Behandeling buiten openingstijden is alleen na overleg mogelijk. Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Bejegening
Lipedema Coach legt voorafgaand aan uw behandeling onze werkwijze aan u uit tijdens ons intake gesprek. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kun u dit via de geldende klacht- en tuchtregeling kenbaar maken. U vindt deze klacht- en tuchtregeling bij onze beroepsverenigingen.

Privacy
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, houden wij een registratie bij van uw medische- en administratieve gegevens. Op onze site staat informatie hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en uw privacy waarborgen.

Annuleren Behandeling
Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht het volledige bedrag voor de betreffende behandeling aan u in rekening te brengen. Let op: in de weekeindes zijn wij niet bereikbaar. Het is daarom belangrijk indien u een afspraak voor de maandag wilt afzeggen, dat dit uiterlijk op vrijdag dient te laten weten! Doet u dit in het weekeinde dan zien wij het pas maandag en zijn wij genoodzaakt alsnog het volledige bedrag in rekening te brengen omdat het voor ons dan niet meer mogelijk is om de planning aan te passen.

Hygiëne
Wij willen u vragen om “schoon” gedoucht in de praktijk te verschijnen.

Betaling
De behandelingen worden deels vergoed door de meeste grote zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket. De Quadrivas therapie valt onder alternatieve geneeswijze. Voor een up-to-date overzicht van onze prijzen verwijs ik u naar de pagina prijzen op onze website.

Behandelingen dienen ter plekke voldaan te worden. U kunt dit zowel contant als via PIN voldoen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan krijgt u van ons een factuur. Deze dient binnen 7 dagen voldaan te worden. Bij een betalingsachterstand zullen wij verder behandelingen annuleren tot de betalingsachterstand bijgewerkt is door u.

Algemeen
Lipedema Coach is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken. Lipedema Coach stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

My Vision as a Lipedema Coach

My 'vision' is to work with you on a 'plan-of-action' that makes you feel happy, healthy and beautiful.

Read more about my Vision

Sign up for my newsletter

Stay informed about everything I do as a lipedema coach: my own experiences, healthy food tips, mindset, inspiring workshops, and much more!

"*" indicates required fields

The personal experiences of my clients.

Read the experiences of others
“It really is helping me a lot already!”
  • en
    • nl